Menighedsråd | Folkekirken Vesterbro

Menighedsrådet er Folkekirken Vesterbros øverste organ og har det overordnede ansvar for styring og udvikling af sognets kirkelige og administrative arbejde. Menighedsrådet fastlægger målsætninger og rammer for sognets arbejde, godkender udviklingsplan, gudstjenesteplan, budget og regnskab.

Menighedsrådet består af 35 medlemmer, 21 valgte medlemmer og Folkekirken Vesterbros 14 præster.

Valg til menighedsrådet 15. september 2020
Der er menighedsrådsvalg i 2020. Det foregår i Enghave Kirke 15. september kl. 17-21.

Læs mere om menighedsrådsvalget

Menighedsrådets arbejde
Menighedsrådet har valgt en formand og et forretningsudvalg, der er ansvarlig for ledelse af sognets arbejde og samordning af arbejdet i de enkelte kirker.

Der findes desuden en række udvalg – både for de enkelte kirker og på tværs for de forskellige arbejdsgrene.

Læs mere i sognets vedtægt, som du kan finde her.

Læs også sognets handlingsplan, den interne undersøgelse af Vesterbro Sogn og den eksterne undersøgelse af Vesterbro Sogn.

Menighedsrådet mødes ca. syv gange årligt. Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at kigge forbi. Du kan finde tid og sted for menighedsrådsmøder i kalenderen.