Menighedsråd | Folkekirken på Vesterbro

Menighedsrådet er sognets øverste organ og har som sådan det overordnede ansvar for styring og udvikling af sognets kirkelige og administrative arbejde. Menighedsrådet fastlægger målsætninger og rammer for sognets arbejde, godkender udviklingsplan, gudstjenesteplan, budget og regnskab.

Menighedsrådet består af 45 medlemmer, hvoraf 30 medlemmer er valgt og 15 medlemmer er præster.

Menighedsrådet har valgt en formand og et forretningsudvalg, som med reference til menighedsrådet er ansvarlig for ledelse af sognets arbejde og samordning af arbejdet i de enkelte kirker og udvalg.

Der findes desuden en række udvalg – både for de enkelte kirker og på tværs for de forskellige arbejdsgrene.

Læs mere i sognets vedtægt, som du kan finde her.

Læs også sognets handlingsplan, den interne undersøgelse af Vesterbro Sogn og den eksterne undersøgelse af Vesterbro Sogn.

Menighedsrådet mødes ca. seks gange årligt. Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at kigge forbi. Du kan se kommende møder her til højre.