Udvalg | Folkekirken på Vesterbro

I Vesterbro Sogn findes en række udvalg. Der er en række udvalg under menighedsrådet. Fagudvalg og Ad-hoc udvalg. Fagudvalg er tværgående udvalg for sognets forskellige arbejdsområder og projekter. Ad-hoc-udvalgene knytter sig til større begivenheder i sognet  i årets løb.

De nedsættes typisk én gang årligt i november. Hvis der er et udvalg, der har din særlige interesse, så kontakt formanden for Vesterbro Sogns menighedsråd: Jens Andersen, E: Jens.Andersen@ft.dk.

Vesterbro Sogn har også en række Kirkeudvalg

Hver kirke på Vesterbro har et kirkeudvalg, som afholder kirkeårsmøder i januar måned. På årsmøderne fortæller præst og medlemmer af kirkeudvalget, hvordan der arbejdes med alt det, der hører til i den enkelte kirke. Lige fra hvad der skal inviteres til i kirken, til kulturen og kommunikationen omkring og i den. Ved at deltage, kan man altså få indflydelse på det kommende års arbejde.

Man kan også stille op, med mulighed for at blive valgt til kirkeudvalget, som man vælges til for et år ad gangen. Kirkeudvalget er fri for administrative forpligtelser; fokus er primært kirkens arbejde og udtryk. At være medlem af et kirkeudvalg kræver mest, at man har lyst til kirken, er medlem af den og bor på Vesterbro. 

Kirkeudvalg er en nyskabelse

Kirkeudvalg er en nyskabelse i Den Danske Folkekirke. Det er et af resultaterne af fusionen mellem de 8 sogne på Vesterbro i 2012.  Kirkeudvalg og kirkeårsmøder har en vigtig rolle i forhold til at udvikle den enkelte kirkes profil, styrke dens særkende og være en føler for det umiddelbare nærmiljø omkring kirken.  

"Ved at kirkerne på Vesterbro får en stadig tydeligere profil, tror vi på, at vi arbejder i den rigtige retning, idet vi ønsker at være en mangfoldig kirke, der agerer på Vesterbroernes forskellighed. Målet er, at det brogede billede af befolkningen og den kulturelle diversitet, der i dag kendetegner Vestrebro, også bør afspejles i kirkelivet” siger Jens Andersen, formand for Vesterbro Sogns menighedsråd og formand for Kirkeudvalget i Mariakirken.

Netop ønsket om at skabe identifikation har igangsat et udviklingsarbejde i kirkerne på Vesterbro, bl.a. ved at være synligt tilstede i bydelen og møde vesterbroerne, hvor de er. Derfor kan man i dag bl.a. møde kirken på Distortion, opleve den på Copenhagen Pride og i forbindelse med andre store begivenheder på Vesterbro.

En af de væsentlige pointer ved arbejdet i Vesterbro Sogn er samspillet mellem forskellighed og fællesskab. Målet med etableringen af Vesterbro Sogn har nemlig ikke været at skabe en enhedskirke med samme ydelse i alle filialer. Målet er mest mulig kirke på Vesterbro. Og mest mulig kirke har sine rødder i forskellighed; en tydelig profil af hver enkelt kirke. Det er det helt lokale perspektiv. Men samtidig er der et fælles perspektiv. Et ønske om, i fællesskab, at kunne løfte større opgaver på tværs af de enkelte kirker, der matcher befolkningssammensætningen på Vesterbro. At kunne supplere hinanden. Ikke at dublere.