Socialt arbejde | Folkekirken Vesterbro

Kirkens sociale arbejde er livshjælp, hvor livet er truet. Kirkerne på Vesterbro har en lang og god tradition for omsorg for de svage eller udsatte mennesker i bydelen. Det arbejde er nu blevet et vigtigt, fælles anliggende for Vesterbro Sogn.

I det følgende kan du læse mere om det sociale arbejde og hvordan du kan være med som frivillig.

Mariatjenesten

Mariatjenesten er et værested for mennesker, hvis liv er præget af misbrug, psykisk sygdom og hjemløshed, og som færdes i området omkring Mariakirken. Mariatjenesten sigter på at give medmenneskeligt samvær og omsorg til brugere, som ønsker det. Læs mere

Night Light Café

Night Light Café er en tværkirkelig natcafé på Vesterbro for udenlandske kvinder i prostitution, hvor målet er at møde udenlandske kvinder i prostitution med værdighed, næstekærlighed og åndelig omsorg. Læs mere

Nødherberg

Hvert år, fra december til marts måned, etablerer Vesterbro Sogn et nødherberg i en af Vesterbros kirker for hjemløse migranter, der ikke har adgang til hjælp via det offentlige. Læs mere

Café Exit

Café Exit er et tilbud til ex-indsatte og indsatte, som beslutter sig for at "starte på en frisk". Caféen har til formål at hjælpe indsatte og ex-indsatte til at skabe nye netværk og leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Læs mere

Kirkens genbrugsbutik

I kirkens genbrugsbutik på Enghavevej er genbrugsarbejdet med til at gavne miljøet, skabe socialt engagement og samle økonomiske midler til socialt arbejde nationalt og lokalt. Læs mere

Sogneindsamling

Anden søndag i marts måned afholdes hvert år sogneindsamling på Vesterbro, hvor der bliver samlet ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde for at bekæmpe sult i verden. Læs mere